U organizaciji Rotari kluba Sombor, nedavno je održan međudistriktni sastanak pet Rotari klubova i jednog Rotarakt kluba. Zajedničkom sastanku prisustvovali su Rotari klubovi iz Osijeka, Baje, Zemuna i dva Rotari kluba iz Sombora: Rotari klub Sombor i novoosnovani Rotari klub Sombor-Dunav. Elektronski Rotarakt klub Dunav za mir je predstavljao najmlađe članove Rotari zajednice u Srbiji. Tema sastanka bila…
Rotari klub Sombor obaveštava da će tokom narednih petnaest dana biti prekida u radu sata na Gradskoj kući u Somboru zbog radova na održavanju i zameni mehanizma.
"Bal na salašu" - uspešno održana čarter proslava Rotari Kluba Sombor.
Rotari Klub Sombor je na međunarodni dan Crvenog krsta donirao hematološki analizator Domu Zdravlja Sombor. Zahvaljujemo se na pomoći Milanu Jovanoviću,asistentu guvernera za 2018/2019 godinu!