Na inicijativu našeg brata Veljka Suzića, Rotari klub Sombor je, u skladu sa Ustavom Rotary Internationale, realizovao međunarodnu saradnju sa Mađarskim Rotari klubovima u cilju pružanja podrške oštećenima u poplavi vojvođanske opštine Jamena u Srbiji. Donatori su svoje donacije prikupljali u saradnji sa Fondacijom „Szegediek Rotary Klubja Alapítvány”.Jamena je selo koje se nalazi u opštini Šid, na tromeđi…
Zahvaljujući donaciji Viktorine Kerhani, člana Rotari kluba Sombor, od 1000 EUR Rotary Fondaciji, ove godine Rotari klub Sombor je 19. avgusta prvi put dobio od Rotary Internationala dva priznanja Pola Harisa. U ovom polugodištu je stiglo i priznanje za sponzora novog člana, Liljane Sokolove, koje je Rotari International po prvi put počeo da dodeljuje od 01.jula 2014. godine.…
31. maj 2014. godine, svečana sala Županije u Somboru Dragi Predsednici i sekretari Rotari klubova, članovi Inicijativnih odbora za osnivanje klubova i članovi Lideršip Tima za 2013/2014 godinu, obaveštavam vas da ce KONFERENCIJA 2014 za RD 2483 biti održana 31. maja 2014. godine u Somboru u svecanoj sali Županije. O programu i drugim detaljima cu vas uskoro obavestiti.…
Na poziv Rotari Kluba Sombor, 24.aprila 2014. godine gostovala je kao predavač Dr. Sci Željana Prijić. Naziv predavanja: GENETSKI MODIFIKOVANE BILJKE-UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE LJUDI. Nakon predavanja koje je obuhvatilo uticaj glifosata na životnu sredinu-na zagadjenje zemjišta, vazduha i vode (Vojvodina - visok nivo podzemnih voda), dobijanje ,,super,, korova, o tome kako nastaju GMO, koje su…