četvrtak, 20 novembar 2014 17:35

Osuda primitivnog čina

Rotari klub Sombor se pridružuje oštrim osudama primitivnog čina uništavanja pekare „Dva brata“ u Somboru, vlasništva porodice naše članice Viktorine Kerhani. U našem višenacionalnom gradu u kome je oduvek odisala kultura, agresija i netrpeljivost uznemiruju građane koji neguju toleranciju i civilizacijske vrednosti.

Pozivamo sve gradjane i političke aktere da jasno i nedvosmisleno stanu na stranu tolerancije i prihvatanja različitosti koje su u osnovi svih ljudskih prava.

Sombor je multietnička sredina sa trdicijom poštovanja svih vrednosti različitosti naroda koji žive u našoj sredini i mi ćemo se po svaku cenu truditi da sačuvamo to naše bogatstvo. Ovakvi događaji samo nas udaljavaju od onoga što jesmo i što želimo da budemo, a to je društvo u kojem će etnička mržnja zauvek nestati jer smo bolno svesni koliko nam je tragičnih posledica ta mržnja donela.RC Sombor, oktobar 2014.