četvrtak, 03 decembar 2015 11:05

Prijateljski RC Sombor prijateljskom RC Dubai

Članica Rotari kluba Sombor, Viktorina Kerhani, predala je poklon RC Dubai. Viktorina je fotografiju odnela u RC Dubai kao poklon RC Sombor.

Autor fotografije je Branko Milešević.