sreda, 25 novembar 2015 16:31

Izveštaj sa inicijalnog sastanka za bratimljenje RC Sombor i RC Baja

10. novembra 2015. godine održan je zajednički sastanak uo RC Baje iz Mađarske i RC Sombor. Sastanak je održan u čardi “Pikec” na obali Dunava, koji se nalazi na pola puta između Baje i Sombora. Imajući u vidu višegodišnje druženje i saradnju, sa zadovoljstvom je prihvaćena ideja da se pokrene inicijativa o bratimljenju klubova.

Dogovoreno je da se o inicijativi informišu guverneri distrikta da bi nam pomogli u preduzimanju potrebnih radnji da ovu ideju uspešno ostvarimo. Takođe je dogovoreno da se uo klubova sastaju dva puta godišnje, u junu odnosno novembru, jednom u Baji i drugi put u Somboru, gde bi se konkretnije razgovaralo o mogućnostima saradnje i druženja.

Na sastanku je prisustvovalo 8 članova RC baja I 7 članova RC Sombor.