utorak, 27 oktobar 2015 11:49

Predavanje o berzanskom poslovanju

Rotari klub Sombor je u pratnerstvu sa Reginalnom Privrednom Komorom Sombor (RPK) i Poljoprivrednom Stručnom Službom Sombor (PSS), 14.oktobra 2015. organizovao predavanje Berza kao mogućnost u današnjem ekonomskom okruženju, u prostorijama PSSe u Somboru. Pored članova kluba i zaposlenih pomenutih partnerskih intitucija, predavanju su se odazvali i građani koji su za informaciju čuli od lokalnih medija, TV Sreća i Somborske novine. TV Sreća je i propratila ovaj događaj i intervjuisala organizatora i predavača.

Predavač Karolj Kunoš, osnivač i vlasnik Edukacionopg centra Forex-Berza-Edukacija iz Beograda i njegov asistent i prevodilac Goran Jovanović, su neverovatno razgovetnim stilom i veoma interesantno predstavili berzu i objasnili tehniku ovog poslovanja i sticanja prihoda. Diskusija koja je usldila nakon predvanja u istom maniru, je potvrdila uspešnost i opravdala cilj predavanja.

Rotari klub Sombor je sa svojim partnerima iz društvene zajednice, pružio mogućnost građanima iz okruga da čuju kakve mogućnosti pruža berza kao privredni potencijal i kako mogu da svoj kapital investiraju na profitabilan način.

Rotari klub Sombor se zahvaljuje domaćinima, RSS kojima je svaki put čast da se pridruže pozivu kluba na zajedničku akciju.