ponedeljak, 07 avgust 2017 18:25

Pomoć RAC u RD2483 i Sigurnoj kući u Somboru - mart/maj 2017.

Rotari klub Sombor i Rotari klub Novi Sad su iskoristili priliku da sa kućom D2 Media provedu dve Rotari akcije. Dragan Dabić, direktor D2 Medie, je posle razgovora sa Viktorinom Kerhani, Mihajlom Stojkovom i Sonjom Romić-Švec, odlučio da preferirana organizacija u aktivnostima bude Rotari.

Viktorina Kerhani je okupila Rotarakt klubove iz Novog Sada, Zrenjanina i Sremske Mitrovice. Darko Sadžak je pomogao u kontaktu i održavanju saradnje sa Sigurnom kućom u Somboru.

Od ovih aktivnosti su, u ime Rotari klubova Sombor i Novi Sad, Rotarakt klubovi i Sigurna kuća u Somboru dobili oko 35.000,00 dinara.