četvrtak, 09 maj 2019 16:55

Donacija Rotari kluba Sombor Domu zdravlja

Rotari Klub Sombor je na međunarodni dan Crvenog krsta donirao hematološki analizator Domu Zdravlja Sombor.

Zahvaljujemo se na pomoći Milanu Jovanoviću,asistentu guvernera za 2018/2019 godinu!