Donacija Somborskim šnajderkama Od potrebe do prepoznatljivog brenda Photo: Donacije.rs
četvrtak, 17 mart 2022 18:31

Donacija Somborskim šnajderkama

Rotari klub Sombor nastavlja podršku žrtvama porodičnog nasilja.

 

I ovoga puta su to Somborske šnajderke, koje prave svoju prvu modnu reviju - REBORN

  

Ovaj socijalni poduhvat okuplja žene u riziku od nasilja, siromaštva i socijalne isključenosti, slabo plaćene i nezaposlene žene bez kvalifikacija, žene sa više dece, žene povratnice u sigurne kuće, ali i one koje više nisu zaštićene sistemom institucionalne podrške, sigurnim kućama i posebno ugrožene žrtve koje tiho trpe. U sigurne kuće sklanjaju se najviše ekonomski zavisne žene. Dobar deo njih je bez kvalifikacija, čak i bez osnovne škole, deo sa osnovnom i srednjom školom. Skoro trećina se, bez sredstava za život, vrati nasilnicima. Ponovljeno nasilja i višestruke traume i često ih vraća u sigurne kuće, gde su privremeno zaštićene, ali ne dobijaju odgovarajuću podršku.

 

Ponosni smo na naše sugrađanke koje se bore za sebe i decu.