Rotari klub Sombor je na redovnom sastanku 21.februara 2017. godine imao veliko zadovoljstvo da sluša izlaganje Ranka Antonića, direktora Centra za vizuelnu kulturu “Zlatno oko” iz Novog Sada o REGIONALNIM TRENDOVIMA U SAVREMENOJ KULTURI. Centar je imao prilike da promoviše brojne svetske i domaće renomirane i nepoznate talente iz oblasti umetničke fotografije, body art umetnosti i drugih modernih umetničkih pravaca i doprinese podizanju kulturne svesti Novosađana i regiona, doprinese slobodi vizuelnog izražavanja i oplemeni duh gradskog ambijenta.

Članovi Rotari kluba Sombor su uživali u prekrasnoj spontanoj priči i fotografijama iz različitih akcija Zlatnog oka. U diskusiji su se razmatrali aspekti koji prete opstanku ovog centra i optimistički pokušaji i planovi da se sačuva i unapredi njegov rad.