petak, 24 februar 2017 05:42

Predavanje Ranka Antonića

Rotari klub Sombor je na redovnom sastanku 21.februara 2017. godine imao veliko zadovoljstvo da sluša izlaganje Ranka Antonića, direktora Centra za vizuelnu kulturu “Zlatno oko” iz Novog Sada o REGIONALNIM TRENDOVIMA U SAVREMENOJ KULTURI. Centar je imao prilike da promoviše brojne svetske i domaće renomirane i nepoznate talente iz oblasti umetničke fotografije, body art umetnosti i drugih modernih umetničkih pravaca i doprinese podizanju kulturne svesti Novosađana i regiona, doprinese slobodi vizuelnog izražavanja i oplemeni duh gradskog ambijenta.

Članovi Rotari kluba Sombor su uživali u prekrasnoj spontanoj priči i fotografijama iz različitih akcija Zlatnog oka. U diskusiji su se razmatrali aspekti koji prete opstanku ovog centra i optimistički pokušaji i planovi da se sačuva i unapredi njegov rad.